top of page
Ανώνυμο σχέδιο (2).png

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών

Ροταριανός Όμιλος Αθηνών

Τον Δεκέμβριο του 1928 ιδρύθηκε ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, ο πρώτος Όμιλος όχι μόνον στην Ελλάδα και την υπόλοιπη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Η πρώτη επίσημη πανηγυρική συνεστίαση, όπου επεδώθη η Χάρτα Αναγνωρίσεως του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1928 στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, στην Αθήνα.
Το Διεθνές Ρόταρυ αποδίδοντας μεγάλη σημασία στην ίδρυση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών είχε αποστείλει ως ενταταλμένον του το μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Ρόταρυ και υπεύθυνον επέκτασης του Ρόταρυ στην περιοχή, τον Ροτ. James W. Davidson.
 
Στον επίσημο χαιρετισμό του, ο Ροτ. James D. Davidson ανέφερε μεταξύ άλλων:
«......Οὐδεμία, εἶπε, χώρα ἀπὸ τὰς πολλὰς ποὺ μετέχουν εἰς τὸ Ρόταρυ παρουσιάζει ἀνωτέραν ποιότητα πολιτῶν ἀπὸ τὴν περὶ ἐμὲ συγκεντρωμένην σήμερον. Τὰ λαμπρὰ μνημεῖα μεγάλου ἀρχαίου λαοῦ, τοῦ ὁποίου αἱ τέχναι καὶ ὁ πολιτισμὸς ἀκόμη καὶ σήμερον παραμένουν ὑπόδειγμα πρὸς ἄμιλλαν, διὰ τὸν κόσμον ὁλόκληρον εὑρίσκονται εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ τόπου ὅπου εἴμεθα. Δὲν θὰ ἦτο ἆραγε λογικὸν νὰ ἀναμείνωμεν ἀπὸ σᾶς τοὺς Ἀθηναίους, ἐμπνευσμένους, ὅπως θὰ εἶσθε βέβαια ἀπὸ τὰ ἔνδοξα κατορθώματα λαοῦ, ἀποκτήσαντος ἄλλοτε παγκόσμιον ἐπιρροήν, ὅτι θὰ προέλθῃ δι’ ἡμᾶς τοὺς συναδέλφους σας ροταριανούς, ὄχι μόνον τόνωσις ἀλλὰ καὶ μεγάλη, διὰ τῶν συμβουλῶν καὶ τοῦ παραδείγματός σας, προαγωγὴ τῶν σκοπῶν τοῦ Ρόταρυ, τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ ἰσχυρότερον καὶ ἱκανώτερον εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου του διὰ τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἑλλάδος.....».

 

Ως Ροταριανοί, ενεργά μέλη της παγκόσμιας κοινότητας της ανθρωπιστικής οργάνωσής μας, έχουμε ως βασική προτεραιότητα τη συνεισφορά και την υποστήριξη προς το συνάνθρωπό μας, στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του.
 

«Πρώτιστον το υπηρετείν»

Η αποστολή μας

Παρέχουμε υπηρεσίες σε άλλους, προάγουμε την ακεραιότητα και προάγουμε την παγκόσμια κατανόηση, την καλή θέληση και την ειρήνη μέσω της συναναστροφής μας μεταξύ επιχειρήσεων, επαγγελματιών και ηγετών της κοινότητας.

Το όραμά μας

Μαζί, βλέπουμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ενώνονται και αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργήσουν διαρκή αλλαγή — σε όλο τον κόσμο, στις κοινότητές μας και στους εαυτούς μας.
•    Είμαστε εθελοντές
•    Είμαστε άνθρωποι της δράσης
•    Είμαστε επιλύτες προβλημάτων
•    Είμαστε δημιουργοί ευκαιριώ

Αποστολή & Όραμα
Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο
Ροταριανού Ομίλου Αθηνών 2023 - 2024

Πρόεδρος: Αναστάσιος Μπάλλας
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοϊμτζόγλου
Γραμματέας: Σταύρος Κατσούλης
Ταμίας: Γιάννης Πουσπουρίκας
Κοσμήτωρ: Λουκάς Μακρής
Μέλη: Ιωάννης Καμπάνης
Πάνος Κοφινάκος
Ηλίας Μαυρίκος
Χαρίλαος Στελλάκης

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Νομική
Πρόεδρος: Ιωάννης Καμπάνης
Μέλη: Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Ειρήνη Μιχαλοπούλου

Εισδοχής Νέων Μελών
Πρόεδρος: Σταύρος Κατσούλης
Μέλη: Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλειος Φωτόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δημόσιας Εικόνας και Προβολής
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Τρυφωνόπουλος
Μέλη: Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, Βαλεντίνα Κόρδη, Ειρήνη Μιχαλοπούλου, Τζίνα Σεντούκα

Διεθνών Σχέσεων
Πρόεδρος: Ιωάννης Κοϊμτζόγλου
Μέλη: Ιωάννης Δομάγερ, Ειρήνη Μιχαλοπούλου, Δημήτριος Μωραϊτης, Βασιλική Πυργάκη, Σταύρος Τριανταφυλλίδης, Ιωάννης Φούγιας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Κοινοτικής Δράσης
Πρόεδρος: Βασιλική Γεννηματά
Μέλη: Παναγιώτης Βομβύλας, Βαλεντίνα Κόρδη, Λουκάς Μακρής, Αναστάσιος Μπάμπος, Βασιλική Πυργάκη

Ροταριανού Ιδρύματος
Πρόεδρος: Ιωάννης Κατσογιάννης
Μέλη: Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης, Βασιλική Πυργάκη, Χαρίλαος Στελλάκης

Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαήλ Πουλμέντη
Πρόεδρος: Ιωάννης Καμπάνης
Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Αλκιβιάδης Παναγιωτόπουλος

Χορηγιών & Μεγάλου Έργου
Πρόεδρος: Τζίνα Σεντούκα
Μέλη: Αθανάσιος Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Αναστάσιος Μπάλλας

 

bottom of page